فرم ارزیابی نیاز اولیه

لطفا این فرم را پر نمایید، بعد از آن همکاران ما جهت برگزاری جلسه نیازسنجی و ارائه نسخه دمو با شما تماس خواهند گرفت.


آیا قبلا تجربه تولید محتوای آموزش مجازی داشته اید؟
در حال حاضر قصد استفاده از کدام قابلیت‌های بزرگراه را دارید؟ (می‌توانید بیشتر از یک گزینه انتخاب کنید)
در صورت برگزاری کلاس آنلاین، کلاس‌های شما بیشتر در چه ساعاتی برگزار می‌شود؟
ارزیابی اولیه شما از میزان بازدیدکنندگان سایت آموزشی شما چقدر است؟